Prodüksiyon Süreci

Medya endüstrilerindeki üretim süreçlerini, sizlerin ihtiyaçlarını yansıtacak şekilde geliştirdik. Medya üretim sürecinin temelini oluşturan, eleştirel, yaratıcı ve yansıtıcı düşünme gerektiren, devam eden analiz, yansıtma ve değerlendirmeler profesyonel ekibimizce hazırlanmaktadır.

Prodüksiyon Süreçleri

Geliştirme: Prodüksiyonun temeli olan fikirler, niyet, anlatı ve izleyici melcomedia profesyonel ekibi tarafından keşfedilir. Bu aşamada diğer medya ürünleri, medya kodlarını ve kurallarını, türü, stili ve prodüksiyonun üretildiği yeri, bağlamı ve zamanı analiz etmek için incelenir. Ekipman, malzeme ve teknolojiler, izleyici ve niyetle ilişkili olarak bir dizi medya formunda incelenir. Malzemelerin, ekipmanların ve teknolojilerin kullanıldığı deneyler, kullanımlarına ilişkin anlayış ve beceri geliştirmek için yapılır.

Prodüksiyon öncesi: Prodüksiyon, belirlenen izleyici, niyet ve bağlam dikkate alınarak planlanır. Belirtilen izleyici tarafından nasıl etkileşime gireceği, tüketileceği ve okunacağı dahil olmak üzere ürünün anlatısının inşası planlanır. Anlatının planlanmasında medya kodları ve sözleşmeleri, tür ve üslup dikkate alınır. Tamamen sizlerin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlıklar tamamlanır.

Üretim: Planlanan üretim tasarımı yakalanır ve kaydedilir. Medya kodları ve kuralları ve üretim tasarımındaki herhangi bir değişiklik ile ilgili olarak üretim tasarım planına ek açıklamalar eklenebilir. Üretim, belirli rollere sahip birkaç kişiyi içeren ortak bir süreç olabilir veya bireysel bir süreç olabilir. Üretimin yansıtılması ve değerlendirilmesi yazılı dokümantasyon, sözlü geri bildirim ve / veya görsel geri bildirim yoluyla gerçekleşebilir.

Post-prodüksiyon: Prodüksiyon, niyet, izleyici ve anlatının inşası dikkate alınarak hazır edilir ve çözülür. Fikirleri çözmek ve belirlenen hedef kitlenin katılımını, tüketimini ve alımını dikkate almak için medya kodları ve sözleşmeler kullanılır. Düzenlemede belirli ekipman ve teknolojiler kullanılır. Geri bildirim istenir ve içerik oluşturucu ve katılımcı ürün ve bunun belirtilen kitle ve amaçla ilişkisi üzerine düşünür.

Dağıtım: Ürün, planlanan bir bağlam ve konumda bizlere belirtilen hedef kitleye teslim edilir. Bu noktada içerik oluşturucu ve / veya katılımcılar, izleyicinin tepkisine ve kişisel düşünceye dayalı olarak gelecekteki prodüksiyonlar için geri bildirim isteyeceklerdir.