Dijital dünyadaki sitelerde çeşitli sektör, marka ya da kişiler hakkındaki konuşulmaları takip etmeye monitoring denir. Sistemlerin performans değerini izlemek ve bunu grafiksel ortama aktarmak olarak da söyleyebiliriz. Yorum kabiliyetimizi artırmak adına sayısal verilerin görsel verilere dönüşmesi gerekir. Mevcut sistemimizde geçmişe dönük raporlamamızda çok önemli değer taşıyan performans grafikleri, anlık kaynak ihtiyacımızı ve gelecekteki kaynak ihtiyacımız da bize yol gösteren önemli bir etkendir.
Buradaki misyonumuz markaya yönelik yapılan negatif, pozitif ve nötr yorumları belirlemek ve bu doğrultuda markanın kendini güncellemesini sağlamaktır.